/ dariknews.archive
Институтът по лозарство и винарство в Плевен организира Открит ден на десертното и винено грозде, който ще се проведе от 10:30 часа в ИЛВ-Плевен.

Програмата включва представяне на подходящи десертни и винении сортове за отглеждане в страната от проф. д-р М. Иванов, както и кратък обзор за вината на българския пазар, който ще направи доц. д-р В. Хайгъров.

По време на събитието ще се проведе дискусия по проблемите на лозарството, ще бъде показана изложба и ще бъде направена дегустация на различни сортове грозде и вино.

Откритият ден на десертното и винено грозде се организира със судействието на Министерството на замеделието, горите и храните и Селскостопанска академия-София.