/ СУ "Йордан Йовков"
Децата в гърменското село Рибново вече няма да учат в училищните коридори и столова. В края на миналата година дойде добрата новина, че държавата ще финансира разширяване на местното училище. 

Ново училище ще строят в гърменското село Рибново

Министерството на образованието вече е превело по сметката на СУ "Йордан Йовков" 300 000 лв, които са първият транш от обещаната субсидия за изграждане на допълнителни 6 класни стаи в учебното заведение.

"Една смела мечта е на път да се осъществи. Това е най-дългоочакваното събитие в нашето село, тъй като тук от години материалната училищна база не стига за всички деца.

Рибново е живо село, има много млади хора, миграцията е само сезонна и от много години училището отесня за всички ученици", казва училищният директор Манчо Джуркин.

В СУ "Йордан Йовков" в момента има 24 паралелки и 14 допълнителни полуинтернатни групи на целодневно обучение, а класните стаи са само 16.
"Както и да ги въртим децата, все е тясно и помещенията не достигат.

Някои класове взимат уроци в столовата, в коридорите или пък в мазето, където има пригодени класни стаи. Това е истинско мъчение, но няма какво да направим. Надяваме се новата учебна година да я посрещнем с разширена материална база", уверява Джуркин.

По думите му, още през март ще започнат изкопните работи, които няма да пречат на учебна процес, а през лятото ще стартира същинското строителство.