Огромен еднометров морски скорпион е бил върховен хищник на своето време в Китай преди 435 милиона години.

Наскоро археолози откриха останки от този скорпион (Terropterus xiushanensis), който е бил евриптерид - древно членестоного, близко до съвременните паякообразни и подковообразни раци, пишат изследователите в списанието Science Bulletin.
 
Неговите бодливи крайници „вероятно са били използвани за улавяне на плячка и могат да се направят аналогии с „кошницата за улавяне “, образувана от специален вид педипалпи, казва съавтора на изследването Бо Ванг от Института по геология в Нанкин. Педипалпите са най-предните придатъци на паякообразните, с които обикновено се прехвърлят сперматозоиди от мъжки паяци на женски партньорки, но при някои паякообразни педипалпите са се приспособили да грабят плячка.

Ужасяващият звяр е живял по време на силурийския период, между приблизително 443,8 милиона и 419,2 милиона години. По това време скорпионите са щели да бъдат върховни хищници във водите, като се нахвърлят върху нищо неподозиращи риби и мекотели; загребват ги в педипалите си; а оттам жертвите биват изядени.

"Нашите познания за тези странни животни са ограничени само до четири вида в два рода, описани преди 80 години: Mixopterus kiaeri от Норвегия, Mixopterus multispinosus от Ню Йорк, Mixopterus simonsoni от Естония и Lanarkopterus dolichoschelus от Шотландия", пишат Уанг и колегите му в изследването си.

T. xiushanensis е и първият микстоптерид, открит в суперконтинента Гондвана, който се е образувал, след като по -големият суперконтинент Пангея се е разцепил на две.
БГНЕС