/ Георги Димитров
Започна ключовото изслушване в Комисията по бюджет и финанси на тримата министри в служебния кабинет - на финансите Асен Василев, на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Финансовият министър Асен Василев започна пръв, като обясни защо се налага да се приеме актуализация на бюджета.

Василев предупреди: Ако няма актуализация, парите, които ги има, няма как да стигнат до хората


"В текущия закон общо за COVID мерки, социални мерки, за избори са заложени 1.196 млрд. лв. Както знаете, част от социалните мерки като пенсиите, бяха заложени за март месец. За април месец вече не са заложени в Закона за бюджета. Част от мерките като мерките за подкрепа за бизнеса също бяха заложени за първите три или четири месеца. Мерките за здравеопазване бяха заложени в така наречения буфер, като това не е нарочно перо или резерв, а е разпоредба в Закона за бюджета, която дава право на Министерски съвет да иззема пари от министерствата и другите разпоредители с бюджетни средства и да ги дава целево за здравеопазване ,т.е. активирайки буфера, ние вземаме пари примерно от МВР и ги даваме за здравеопазване", коментира министър Василев. 

"Към момента са изхарчени 2.390 млрд. за тези дейности, т.е. ние вече сме изхарчили 1.94 млрд. над това, което е заложено в бюджета. Тези пари са изхарчени за 50 лв. за пенсионерите, за допълнителна подкрепа за бизнеса, основно през мярката 60 на 40 и за средства, които са необходими за Министерство на здравеопазването. Отделно са изхарчени около 20 млн. лв. за избори, както знаем следват още едни, може би два избора, които трябва да бъдат проведени, които не са бюджетиране", допълни Василев. 

Министър Петков: Ако спешно не се приеме актуализацията на бюджета, няма да имаме пари

Той отбеляза, че възможностите за преструктуриране на разходи в бюджета и за орязване на капиталови разходи са много силно ограничени. 

"Задава се нова вълна на COVID криза, затова е необходимо да обезпечим здравните мерки, социалните мерки и мерките за бизнеса до края на годината, а също и доста мерки за защита на границата заради мигрантската криза, което е допълнителен ресурс за МВР и Министерство на отбраната", обобщи министърът. 

Асен Василев: Приходната част в бюджета се движи изключително добре

Той отбеляза, че актуализацията стъпва на няколко основни принипи и факти. Към края на юли месец имаме значително по-добра събирамеост на приходите в бюджета. Към края на юни не сме били на дефицит, а на положително салдо 116 млн., а към края на юли на положително салдо от над 700 млн. лв., посочи още Василев. 

"Законът за бюджета, както знаете, фиксира разходната част. Съответно тези приходи да могат да бъдат използавани целево, трябва да направим актуализация, която изглежда по следния начин: Допълнителни 575 млн. за социални разходи, това включва 353 млн. за актуализация на пенсиите или продължаване на мярката с 50 лв., 86 млн. лв. подкрепа за отопление допълнително над това, което е заложено в бюджета, 72 млн. лв. надбавка по Закона за личната помощ, тъй като има допълнителен брой ползватели над тези, които са били предвидени, когато е правен бюджетът за тази година, 35 млн. лв. надбавка за пенисонери с пенсия под линията на бедността и 30 млн. за подкрепа на родители на деца до 14 години в епидемиологичната обстановка", обясни министърът.

"430 млн. са заложени за подкрепа на бизнеса. 30 млн. за авиопревозвачите, 400 млн. за мерки, които с работодателите, със синдикатите и с бизнеса, се изготвят. Основно ще бъде мярката 60 на 40, която в летните месеца се движи от 40 до 60 млн. на месец и в месеците на висока заболеваемост и затворени бизнеси се движи около 100 млн. лв. на месец. Тези 400 млн. са заложени за четири месеца. Има допълнително 335 млн. лв., заложени за здравеопазване. Перата са 121 млн. здравноосигурителни плащания, 81 млн.  за 1000 лв. за медици на първа линия, 47 млн. за закупуване на допълнителни ваксини. Това е плащане по договор, който е подписан миналата година, което сега идва и трябва да се случи докрая на годината, 35 млн. допълнително за резерв за лекарства за COVID - 19 и 33 млн. за 1000 лв. за персонал за второстепенните и 19 млн. лв. за допълнително поставяне на ваксина", каза още Василев. 

Василев: Приходите в бюджета ще обезпечат финансово дори тежка вълна от COVID-19

"Има предвидени 133 млн. лв, които са разчетени при избори две в едно. Ако изборите бъдат отделни, трябва да се предидят още 50 млн. освен тези, те. а стане сумата 183 млн. лв", каза още Асен Василев.

Той отчете, че има 103 млн. лв. увеличение на вноската в ЕС вследствие на Брекзит.

"Има заложени 100 млн. към МРРБ, които са необходими, тъй като всички средства в АПИ са изчерпани, а 100 млн. е необходимо да поддържаме пътищата при зимна обстановка. Има 90 млн., които са основно възстановяване на резерва на МВР, от който е взет с буфера и на Министерство на правосъдието, който също е взет с буфера", каза още министър Василев.

По думите му има 16 млн. лв., които са предвидени за загубени дела от КЕВР и ако не бъдат платени, започват да текат лихви.