/ БГНЕС
Статистика, която анализирахме, показва, че в последните 10 години между 95 хил. - 100 хил. са хората с увреждания, които работят, разпръснати средно между 30-40 хил. предприятия. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова пред депутатите от Комисията по труда, социалната и демографската политика. На заседанието днес беше представен анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда, разработен по инициатива на ИСС.

Препоръчваме изцяло да се промени философията за подкрепа на хората с увреждания, да се търси модел, който да даде реална интеграция на човек с увреждания, коментира Русинова.

Искрено се надявам, че с този анализ всички ние, които сме пристрастни по темата, ще можем да катализираме част от процесите, каза посочи тя и добави, че анализът е изпратен и на социалното министерство.  

Хора в неравностойно положение ще получават помощ от ментор, за да работят

ИСС предлага да се разгледа възможността за сериозна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания. От съвета считат, че има необходимост от напълно нов модел за приобщаваща заетост, предлагащ подкрепа за хората с увреждания и на работодателите според броя на работните места и според тежестта на уврежданията на работещите.

ИСС предлага по оценката за вида и степента на увреждане да се разграничи ясно експертната оценка за вид и степен на увреждане от оценката за работоспособност на освидетелстваното лице.

„Груба грешка е оценката за вид и степен на увреждане да се отъждествява с оценката на трайно намалена работоспособност“, отчитат от ИСС.

В анализа си ИСС предлага още Министерството на труда и социалната политика, съвместно с неправителствения сектор, да проведе масирана кампания с оглед популяризиране на ползите за работодателите и обществото при наемане на лица с увреждания.

На заседанието днес беше приет на първо четене Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания.
Борислава Бибиновска/БТА