/ Thinkstock/Getty Images
Близо 85% от завършилите през миналата година висшисти у нас на възраст между 20-34 години са си намерили работа и са реализирали успешно натрупаните познания, показват данни от анализ на Евростат за степента на заетост на висшистите в ЕС през 2018 г.

Показателят на заетост на висшистите у нас е дори по-голям от средните нива в ЕС, където 83% от завършилите студенти са започнали работа.

Евростат: Над 20% от младите българи нито учат, нито работят

Според актуални данни на НСИ у нас през миналата година са завършили висшето си образование близо 54 500 студенти, като над 46 хил. от тях са се реализирали успешно на пазара на труда. Останалите близо 8 хил. висшисти вероятно са срещнали трудности при намирането на работа или са се преквалифицирали в по-ниска степен на заетост.


Според националната статистика през 2018 г. най-голям е бил броят на студентите у нас, които са завършили специалността "Бизнес администрация" - малко над 15 хил. Втора по численост група на завършили висшисти е била в областта на "Науки за обществото" - малко над 6 хиляди души и трета е била групата на висшистите с квалификация "Образование" - 4 800 души.


Най-малобройни са били студентите завършили специалностите "Чужди езици" и "Право" - и двете групи с по около 1 200 студенти.

Кои ще са най-търсените професии у нас?

Забелязва се и голям дисбаланс по полова принадлежност при завършилите висше образование - 32 800 жени срещу 21 600 мъже, тоест броят на жените-висшисти е бил с около 11 хил. по-голям от броя на мъжете-висшисти.

Най-важно за работодателите - владеенето на родния език

Данните на НСИ отбелязват също и тенденция на чувствително намаляване на завършващите висше образование у нас за периода 2013-2018 г. - през 2013 г. завършилите висшисти са били общо 66 400 докато през миналата година техният брой е бил 54 400, тоест близо 12 хил. по-малко висшисти за 5-годишен период.
 
БТА