Министър-председателят акад. Николай Денков се срещна с представители на работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Правителството и бизнесът се съгласиха, че е полезно паралелно с бъдещата енергийна стратегия до 2030 г. да се подготви и индустриална стратегия на България, тъй като най-големият потребител на енергия са именно големите индустриални предприятия. 

"Има пълно съгласие да се подготви енергийна стратегия и тя трябва да е базирана на моделирането на развитието на енергийната система, което успяхме да направим през юни, юли и август, но това, което колегите предложиха е тази енергийна стратегия да се допълни с една индустриална стратегия, защото най-големите потребители на енергия са именно големите, индустриални предприятия", посочи Денков. 

Той обясни, че подробно са обсъдили и темата с работната ръка, както и това как с общи усилия да създадат напълно прозрачен и ясен процес за подбор на бъдещи инвеститори, за да се привлекат най-перспективните компании както от България, така и от чужбина. 

"От една страна има недостиг, а от друга - по отношение на регионите ние говорим за работници, които се чувстват застрашени. Така че част от задачата на прехода е как тези хора, които в момента са притеснени за своето бъдеще, да разберат, че за тях би могло да има по-добри възможности, по-добро заплащане и по-добра работна среда. Но това означава да привлечем инвеститори, а това е и третата тема, по която говорихме - как да създадем такъв процес, при който да бъдат поканени най-добрите и перспективни национални и международни инвеститори, така че да осигурим и икономическото развитие на страната, и възможно най-добри условия за работещите и техните семейства", каза премиерът. 

Той посочи, че по време на разговорите е получил и критики от страна на работодателските организации за комуникацията на правителството по някои теми и препоръки тя да бъде подобрена. 

„Споделям я. Истината е, че бяхме изключително напрегнати с кратките срокове, в които трябваше да изпълним задачите си. Някак си комуникацията остана на по-заден план“, отчете Денков. 

По отношение на блокадите на миньорите и енергетиците, министър-председателят каза, че ще изчака да види как ще приключи днешният ден: "Ние сме направили всичко, което може да се направи към този момент" и допълни: „Преговорите с ЕК вървят по стандартни процедури”.

Разговорите протекоха в конструктивен дух, заключенията на вчерашното споразумение в голямата си част са приемливи, посочиха от своя страна работодателите. 

"Решенията на Народното събрание трябва да се изпълняват, трябва да се положат усилия за по-интензивен социален диалог, за много повече прозрачност и предвидимост при формулиране на плановете. Да не се затваряме само в енергийния сектор, но и в цялата икономика, а и в по-далечна перпектива, защото има и други предизвикателства, освен енергетиката", допълни Цветан Симеонов от БТПП 

По отношение на прозрачността, според него, досега не е измислено нищо по-добро от обществените поръчки. Симеонов подчерта, че все още вървят бавно промените в законодателството, които да опростят процедурите по наемане на чуждестранна работна ръка.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че има три важни резултата от срещата.

„Стигнахме до съгласие, че социалният диалог трябва да се укрепи и развие. Вторият важен резултат за нас от срещата е, че се рестартира процесът за набиране на инвестиционни намерения. Ние ще разпратим до всички наши членове, получихме обявата, до 6 ноември, следва нов период, в който предприятията от страната, а защото не и от чужбина, могат да заявят инвестиционен интерес. Това е много важно, защото, за да може да се моделира правилно обществената поръчка или обществените поръчки, които ще последват, трябва да има критичен набор от инвестиционни намерения. Така че обявата за търг или за обществена поръчка, да не е с такива условия, че да има предизвестен победител. Затова апелираме към активност към предприятията в страната, да заявят инвестиционни намерения по механизма, по реда, по който в обявата е посочено. Ние ще направим всичко възможно да доведем до знанието на всички потенциални инвеститори. И третия резултат от срещата е, че се съгласихме, че България има средносрочно и дългосрочно огромен недостиг на човешки ресурси и затова е добре човешките ресурси, които са капитал на тези региони, да бъдат интегрирани в съществуващи и в нови предприятия, които ще бъдат изградени, за което е правилно да се създадат насърчителни мерки за инвеститорите, за предприятията, а не да се плащат пари в торба за това да не се работи”, каза Велев.