/ ThinkStock/Getty Images
Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 5.4% спрямо същото тримесечие на 2018 година, оповести НСИ. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.1%, а на продукцията от животновъдството - с 2.0%.
 
Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 5.3%, като увеличението в растениевъдството е с 5.8%, а в животновъдството - с 4.2%.
 
През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 г. се наблюдава увеличение в цените на: зърнените култури - с 11.7%, техническите култури - с 3.5%, пресните зеленчуци - с 15.4%, и картофите - с 63.8%. По-ниски са цените на фуражните култури - с 12.4%, и на пресните плодове - с 2.5%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 19.3%, ечемика - с 20.2%, царевицата за зърно и ориза - с 2.3%, слънчогледа - с 1.5%, зрелия фасул - с 24.0%, оранжерийните домати - с 29.4%, морковите - с 60.3%, зеления кромид лук - с 38.8%, и зрелия кромид лук - със 74.7%. Понижават се цените на: царевицата за силаж - с 34.3%, сеното от естествени ливади - с 14.2%, и ябълките - с 3.8%.
 
Спрямо същото тримесечие на 2018 г. се наблюдава увеличение в цените на живите животни - с 3.3%, и на животинските продукти - с 1.2%. При живите животни увеличение е отчетено в цените на: едрия рогат добитък - с 11.8%, овцете - с 5.5%, козите - с 19.6%, и домашните птици - с 5.9%. Намаление отбелязват цените на свинете - с 4.6%. При животинските продукти най-голямо е увеличението в цените на пчелния мед - с 32.1%, и на козето мляко - с 3.7%. По-ниски са цените на овчето мляко - с 4.4%, и на кокошите яйца за консумация - с 13.1%.
 
През първото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение е отбелязано в цените на: зърнените култури - с 6.5%, техническите култури - с 4.2%, пресните зеленчуци - с 45.3%, картофите - с 26.2%, и пресните плодове - със 17.4%, докато цените на фуражните култури намаляват с 4.2%. В животновъдството цените на живите животни се увеличават с 1.9%, а на животинските продукти - с 5.6%.
 
През първото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 11.4%, ечемика - с 12.8%, слънчогледа - с 2.3%, оранжерийните домати - с 26.7%, оранжерийните краставици - с 64.5%, морковите - с 37.6%, зеления кромид лук - с 47.2%, и ябълките - с 20.0%. По-ниски са цените на сеното от естествени ливади - с 8.4%.
 
В животновъдството през първото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение се наблюдава в цената на: едрия рогат добитък - с 3.7%, овцете - с 6.6%, козите - с 16.8%, и домашните птици - с 2.3%. По-ниски са единствено цените на свинете - с 1.0%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на: кравето мляко - с 6.6%, козето мляко - с 20.5%, и натуралния пчелен мед - с 32.8%. По-ниски са цените на биволското мляко - с 3.4%, и на кокошите яйца за консумация - с 5.1%.
 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2019 г. отбелязва увеличение с 1.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и намаление с 0.6% спрямо 2018 година.
 
През първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 5.2%, минералните торове - с 8.1%, ветеринарномедицинските продукти - с 3.4%, и на фуражите - с 3.5%. По-ниски са цените на: електроенергията и горивата - с 2.5%, и на продуктите за растителна защита - с 1.2%.
 
През първото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 1.8%, минералните торове - с 6.0%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.0%, и на фуражите - с 1.5%. Намаляват цените на електроенергията и горивата - с 6.8%, и на продуктите за растителна защита - с 0.2%.
 
БГНЕС