озонова дупка

07.01.2018

Озоновата дупка се сви

Озоновата дупка се сви и в атмосферата има много по-малко хлор, отколкото през 2005 г., ...
loading