Овчи кладенец

05.11.2009

Села се побратимяват

Селата Ботево и Овчи кладенец от община „Тунджа" - Ямбол поддържат приятелски отношения ...
loading