Кметът Калин Каменов запозна с добри практики в общините.
Кметът Калин Каменов запозна с добри практики в общините. / Община Враца
Ускорени процедури за предоставяне на помощи на деца от социално слаби семейства, оптимизация на процедурите за събиране на информация и разширяване на електронната система на министерството на образованието и науката, са част от предложенията, които направи кметът на Враца Калин Каменов на годишната среща на местните власти. „Необходимо е да бъде ускорена процедурата за предоставяне на помощ на децата от социално слаби семейства в страната. Когато семейството няма средства, за да изпрати детето си на училище, реакцията на компетентните институции трябва да бъде бърза и ефективна. Когато една структура е констатирала проблема, другата трябва да реагира незабавно, без да се правят допълнителни проверки и заключения. Предоставените на директорите на учебни заведения права за осигуряване на помощ в натура е едно добро решение, просто трябва да се намалят процедурните срокове“ – коментира Каменов.

Срещата
Община Враца


В рамките на годишната среща на местните власти, кметът на Враца предложи да бъдат оптимизирани процедурите за събирането и систематизирането на информация, при посещения по домовете. „От една страна екипите по обхват правят обходи и актуализират информацията в електронната система на Механизма. Същевременно служителите на „Социално подпомагане“ също правят подобни проверки. По-добре е да бъдат разработени общи въпросници, които да се попълват при посещения на децата, застрашени от отпадане от системата на образованието“ – допълни още Калин Каменов.

По отношение на електронната система на министерство на образованието и науката, градоначалникът заяви, че е възможно тя да бъде разширена с информация за семейния статус на децата.

По време на годишния форум, кметът и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ Калин Каменов представи добрите практики на общините по отношение справянето с проблемите в образователната система по места.

Тридневната годишна среща на местните власти е организирана от Националното сдружение на общините. На форума ще бъдат дискутирани актуални проблеми и предизвикателства пред българските общини - възможностите за привличане на инвеститори чрез развитие на индустриална инфраструктура, опазването на обществения ред в общините, превенция и защита при бедствия, интегрирането на образователната и социалната система в общините, както и управлението на човешките ресурси.
По време на пленарната сесия  е предвидена среща със заместник-министър председателя Томислав Дончев и председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ Атанас Темелков по приоритетни въпроси и проблеми в реализацията на електронното управление.

В днешния ден е предвидена сесията „Силни общини – силна държава“, с участието на министър–председателя Бойко Борисов и зам.-председателя на 44-то Народно събрание Емил Христов.

На форума присъстват близо 800 представители на общините – кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове и експерти, както и членове на правителството и народни представители.