Набелязаха мерки във връзка с откритите в Европа огнища на птичи грип в Ямбол
Набелязаха мерки във връзка с откритите в Европа огнища на птичи грип в Ямбол / Областна администрация Ямбол

Активен надзор и превенция ще се осъщетвява в няколко големи промишлени птицеферми и фамилни ферми за кокошки-носачки в Ямбол.

Съгласно заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните са разпоредени съвместни проверки с представители на орнитоложките, ловно-рибарски дружества и на държавните лесничейства, за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синатропни птици.

Ще бъде извършван и постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в прицевъдни обекти и на пазарите за птици, заедно с периодични клинични

прегледи и изследвания на домашни и диви птици.
Собствениците и управители на птицевъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в дворовете си, не трябва да допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, да съхраняват в закрити помещения фуража за изхранване и да уведомят незабавно, ако се появи отклонение в здравословното състояние на птиците.

Мерките са предприети  по време на заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с констатираните огнища на инфлуенца по птиците в няколко западноевропейски страни. Случаи на заболяването има от началото на ноември в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания, а в България се предприемат превантивни дейности за недопускането му в страната.на заседание.

По думите на д-р Стоян Колев -  началник отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ – Ямбол рискът за навлизане на вируса в България е много нисък и засега няма данни да е засегнал хора. Понеже се пренася от диви прелетни птици, като най-рискови региони в страната се посочват областите по поречието на р.Дунав и тези по Черноморието.