/ БГНЕС, архив
Важно: Заявления за подмяна на лична карта може да се подават и преди изтичане на срока на нейната валидност
На 20 февруари в сградата на сектор „БДС” на ул. ”Миркович” №2 в зала, различна от общия прием, бяха приети заявленията на медицински работници от САГБАЛ „Ева” в Сливен, съобщиха от полицията.

документи Сливен
МВР

Искането за „организиран прием”, е подадено на 12 февруари. Целта е услугата да бъде извършена в кратки срокове, като часа и мястото на приема са изцяло съобразени с желанията и възможностите на гражданите.

Изтичат повече от 2 млн. лични документи (ВИДЕО)

Желаещите да се възползват от „организирания прием” трябва да подадат писмено искане за извършване на тази услуга, като  се посочи лице за контакт и  се изготви списък на желаещите да подменят личен документ-лична карта или паспорт.

МВР

Искането може да се изпрати по пощата на адрес ОД на МВР ул.”Ген. Скобелев”№5 или на електронната поща на дирекцията sliven@mvr.bg .Важно е да се знае, че заявления за подмяна на лична карта може да се подават и преди изтичане на срока на нейната валидност.