Регламентира се проследяването на несамоходните плавателни съдове в българския участък на р. Дунав

/ Галина Георгиева
Правителството одобри промени в Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с ПМС 329/ 2007 г. Чрез промените се регламентира проследяването на несамоходните плавателни съдове в българския участък на река Дунав, с което се цели ефективно управление на корабния трафик по реката и осигуряване на безопасни условия за корабоплаване.

Това ще доведе до намаляване рисковете от възникването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване и засядане на кораби в критичните участъци във вътрешните водни пътища на България и до улесняване извършването на контрола върху опазването на речната среда при корабоплаване.

Представиха проект за доставка на мултифункционална драгираща техника за река Дунав

С измененията в Наредбата се оптимизира функционирането на бреговите центрове за управление на трафика по река Дунав, както и ефективното ползване на ресурсите, необходими за предоставяне на речните информационни услуги в българския участък на река Дунав.

Целта е да се опростят и улеснят връзките кораб-бряг и да се постигне оптимално използване на човешките и техническите ресурси и новите технологични решения при предоставянето на речните информационни услуги. Прецизират се и някои от текстовете на наредбата в съответствие с натрупания практически опит при прилагането й и с оглед избягването на неясноти при правоприлагането.