Борбата за 40-милионната транспортна поръчка на Пловдив продължава

Фирма „Дрита” е обжалвала обществената поръчка за възлагане на 13-те линии от градския транспорт на Пловдив, чиито договори вече изтекоха. Това съобщи зам.-кметът по транспорт Златин Велев. Това обаче не спира процедурата, категоричен е той.  Оферти ще се приемат до 23 ноември, т.г., уточни Велев.

Припомням, че поръчката възлиза на малко над 36 милиона лева без ДДС и след приключването й близо 120 нови автобуса трябва да тръгнат по маршрутите на автобуси с номера 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222.
 
Възложителят в лицето на Община Пловдив счита, че разделянето на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно. „Мрежата на градския транспорт в Пловдив е структурирана, като са изградени множество директни линии между всички важни дестинации в града.

От изготвения анализ за приходите и разходите на 13-те линии е видно, че 8 от тях генерират разходи на км пробег над средния за общия пакет от всички линии, и приходи на км пробег под средния за общия пакет. В абсолютна стойност тези линии генерират и най-малко продадени билети.

В тази връзка обособяването на всяка линия в самостоятелна обособена позиция създава условия за реализиране на риск от прекъсване на услугата за дадена линия, поради очакваната липса на интерес“, пише в документацията на обявената поръчка.
 
Участниците в конкурсната процедура трябва да разполагат с минимум 118 технически изправни автобуса (105 основни и 13 резервни) - всички с над 50 места общо.
 
Най-малко 59 от тях трябва да са с над 70 места и да са оборудвани за превоз на трудно подвижни лица.
 
Возилата трябва да са с двигатели Евро 6, с климатични и отоплителни системи и с лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или за извършване на международен превоз на пътници.