Петър Паунов
Петър Паунов
От община Кюстендил категорично се противопоставят в овощната градина на България да се изграждат фотоволтаици.  Дружество от град Банско е придобило от компанията „Патрай” около 1100 дка,земя, която се намира срещу село Коняво с намерението върху тях да се изгражда фотоволтаичен парк.

 „Екипите на община Кюстендил категорично се противопоставят на подобно намерение. Надявам се в бъдеще и Общинският съвет също ще бъде достатъчно категоричен. В общия устройствен план отказваме да бъде предвидена такава възможност. Това са плодородните масиви срещу село Коняво,при старият път за София, земя която трябва да бъде унищожена за да бъдат направени фотоволтаици. Не може да проумеем що за арогантност в овощната градина на България да дойдеш и да заявиш такова намерение”, коментира Петър Паунов.