ОбС Дупница утвърди маломерните паралелки в училищата в общината
ОбС Дупница утвърди маломерните паралелки в училищата в общината / Дарик- Кюстендил
ОбС Дупница утвърди маломерните паралелки в училищата в общината. Бяха дофинансирани около 100 ученика в училища, както в селата, така и в града, освен това има недостиг на ученици и в две от гимназиите в града. Темата не мина без размяна на реплики от страна на съветниците по отношение на разпределението на учениците.
На това заседание бяха гласувани и утвърдени 14 семейства, които ще получат финансиране за ин витро процедури. Недостигащите средства в размер на 2000 лв. ще бъдат осигурени от вътрешно преразпределение на средствата. Бяха гласувани и докладни касаещи предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. Това беше и последната редовна сесия на този общински съвет.