/ Община Габрово
Великотърновският Апелативен съд потвърди решението на Габровския окръжен съд по търговското дело срещу „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Общината.

„Топлофикация Габрово” е причинила значителни вреди – имуществени и неимуществени, на своите абонати

Припомняме, че през август миналата година габровските магистрати приеха за установено по отношение на всички абонати на „Топлофикация Габрово” ЕАД, че през периода от 1 ноември 2016 г. до момента на подаване на исковата молба (на 17 февруари 2017 г.) дружеството не е изпълнявало с грижата на добрия търговец, законово вменени му задължения, като системно не е доставяло или е доставяло некачествена услуга на своите абонати, в нарушение на Закона за енергетиката и утвърдените от КЕВР и прилагани от дружеството Общи условия, с което са засегнати определяем кръг лица и са им причинени значителни вреди - имуществени и неимуществени.

Кметът на Габрово начело на протест срещу тормоза на Топлофикация

Съдът постанови още „Топлофикация - Габрово” ЕАД да предприеме действия по отношение на потърпевшите абонати по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия, съгласно Общите условия на дружеството, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на своите абонати.

Съдът не одобри предложената спогодба за уреждане на колективния иск срещу „Топлофикация Габрово“

Решението на Апелативен съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

От „Топлофикация-Габрово” премахнаха начислената процентна отстъпка от сметките за отоплителен сезон 2017/2018

Хронологията по казуса "Топлофикация - Габрово" ЕАД, можете да видите ТУК.