Без забележки при приемането на севлиевската Пречиствателна станция
Без забележки при приемането на севлиевската Пречиствателна станция / netinfo

Без забележки беше подписан вчера Акт 16 за Пречиствателната станция за отпадъчни води в Севлиево от Държавната приемателна комисия, назначена със заповед на Дирекция за национален строителен контрол. В състава на комисията бяха включени представители на Министерството на околната среда и водите, на Регионална дирекция за национален строителен контрол Габрово, на РИОКОЗ Габрово, на Басейнова дирекция Плевен , на РИОСВ В.Търново, кметът на Общината Йордан Стойков и зам.-кметът инж.Тотевски, на фирмата изпълнител на обекта и на строителния надзор и други представители на контролни органи.След подписването на този документ предстои издаване на разрешение за ползване.

Проектът за пречиствателната станция на Севлиево е одобрен за финансиране от Европейската комисия в края на 2002 г. Вложените средства са 8 500 000 евро, от които 75 процента са финансиране от ИСПА и 25 процента - национално финансиране. Със средствата са изградени градска пречиствателна станция за отпадъчни води и 2 главни колектора. Станцията ще обслужва цялото население на Севлиево и ще допринесе за опазването на река Росица като един от притоците на Дунав. Технологично е предвидено станцията да пречиства около 10 424 кубически метра отпадъчни води на ден.
Строител е австрийската фирма Алпине Бау, а строителен надзор - френско-българският консорциум "САФЕЖ - Акваинс".