/ Фирма „ВиК” – Габрово
На няколко места спират водоподаването в Габровско, съобщиха от ВИК.

Район Габрово: За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа, ще останат улиците - "Бенковска", "Даскал Алекси", "Климент Охридски", "Руен" и селата Лесичарка и Междени.

Район Севлиево: За извършване на присъединяване на нови абонати, без вода от 9:00 до 15:00 часа, ще останат ул. "Иван Преснаков" и ул. "Хаджи Стоян".

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със заповед на кмета на община Габрово №2167/13 октомври се утвърждава  режим на водоподаване за следните села, както следва:


Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани - водата се пуска в 12:00 часа на четно число от месеца. Костенковци и Карали - водата се пуска в 12:00 часа на нечетно число от месеца

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства и други за посочените села. В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта на кмета можете да прочетете ТУК.