/ www.ecology-and-infrastructure.bg
Община Добрич проучва нагласите на гражданите дали са готови да се заемат с домашно компостиране на отпадъците. Кметската управа пита в анкета домакинствата дали биха си купили компостер, а, ако им бъде предоставен безвъзмездно, ще го използват ли.

От общината посочват, че по естествен път се разграждат много от хранителните отпадъци у дома - обелки от плодове и зеленчуци, остатъци от хляб, утайка от кафе, черупки от яйца, пакетчета от чай. Компостерите могат да превърнат в органична тор и повехнали цветя, слама, прясно окосена трева, дървесни клончета и листа, стърготини, остатъци от памук и вълна, и други.

Работилница за домашно и градско компостиране в Капана

Компостът подхранва почвата, изгражда структурата й, повишава обмяната на въздуха и осигурява задържането на вода в нея, поясняват от кметската управа.

Общината очаква проучването да изясни дали гражданите имат трайни навици да събират разделно отпадъци и къде са готови да използват домашните компостери - в апартаменти или в градините.
 
БТА