Христо Боев

Христо Боев (БСП) е роден на 29 август 1974 г. Завършва НГХНИ „Константин Преславски” във Варна и специалност „право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Адвокат във Варненската адвокатска колегия.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“, „Туризъм, търговия и рекламна дейност“, „Култура и духовно развитие“, „Опазване и въпроизводство на околната среда", „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Още за Христо Боев

loading