/ iStock/Getty Images
В сравнение с COVID мерките, които бяха взимани досега в училище, този 15 септември ще започне с по-облекчени, това заяви служебният министър на здравето д-р Асен Меджидиев, който днес заедно с образователния министър Сашо Пенов представиха пилотен проект за телемедицина.

Не се налага носенето на маски в училищата, отпадат тестовете, които се правеха на всички деца досега, обясни на брифинг пред медиите Меджидиев и поясни, че ще бъдат спазвани стандартните мерки – дистанция, дезинфекция и лична хигиена. 

Още миналата седмица стана ясно, че от 15 септември до 14 октомври 
със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), съобщиха тогава от Министерството на здравеопазването.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала. При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Междувременно служебният министър на образованието Сашо Пенов заяви, че преди началото на учебната година вече са подготвени и имат анализ колко училища и детски градини в страната с какъв вид гориво се отопляват.

„Оттук нататък в рамките на закона и след конкретен анализ на нуждите на всяко от училищата ще се правят разчети как може да се осигури присъствено обучение в училище. Нашият стремеж с министъра на здравеопазването е към максимално присъствие в училище, от една страна от гледна точка на евентуална COVID криза, и от друга страна с икономическата ситуация и цените на енергоносителите“, посочи Пенов.

„Целта на цялата власт е да осигури нормалното отопление в обществения сектор. Смятам, че ще се намерят решения в съответствие със законодателството, че да не се стигне дотам да се прекъсне учебният процес заради лоши здравословни условия в училище и опасни температури за здравето на децата и учителите“, допълни той.