/ NOVA
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е стартирала производство за установяване на конфликт на интереси срещу главния архитект на Община Шабла, съобщават от комисията.

Поводът – телевизионен репортаж на NOVA, показващ строеж на морския бряг в село Тюленово.

Съмнение за незаконно строителство край брега на Тюленово

Информация бе публикувана и в интернет и от Асоциация на парковете в България. Твърденията са, че сградата в строеж е собственост на сина на главния архитект на общината, а самата тя е презаверявала разрешението за строеж в полза на своя син.

Антикорупционната комисия е образувала и още едно такова производство по отношение на общински съветник от Община Царево. Предмет на проверка ще са твърденията в подаден сигнал, че в бюджета на общината за 2020 г. е предвидено финасиране за волейболен клуб в размер на 45 000 лв., като братът на съветника е член на управителните органи на клуба, а самият съветник е гласувал „за“ това финансиране.

КПКОНПИ иска 2,8 млн. лева от адвоката на Цветан Василев

В полезрението на Антикорупционната комисия е попадна и кметът на Община Стражица Румен Павлов. Той е издавал на брат си разрешения за почистване на дървета от имот, а като кмет му е отдал под наем земеделска земя. С решение на комисията е установен конфликт на интереси за 12 отделни случая /11 заповеди и 1 договор за наем в полза на брата на кмета/, като за всеки отделен случай е наложена глоба от по 5000 лв. (общо 60 000 лв.).

Конфликт на интереси е установен и по отношение на Маринела Николова, кмет на Община Козлодуй. Тя е сключил договор за наем на земеделска земя с едноличен търговец, която е била с обща площ близо 2250 дка., а договорите са за срок от по четири години. Всеки договор е предшестван от съответна тръжна процедура, завършила с определяне на спечелил търга - само въпросният едноличен търговец, за всички девет договора. В същото време е установено, че кметът на общината е отдал под аренда на този търговец и собствените си земеделски земи (два договора за близо 87 дка), със срок до стопанската 2026 – 2027 г. Именно поради наличието на тези лични договори кметът Маринела Николова е действала като свързано лице с едноличния търговец, при подписването на договорите за наем на общинска земеделска земя. Съгласно изискванията на закона, конфликт на интереси е установен за всеки от деветте договора за наем и така са наложени отделни глоби от по 5000 лв. (общо 45 000 лв.).

Антикорупционната комисия отне имущество за близо 3 млн. лв.

Комисията е установила конфликт на интереси и при Симеон Симеонов, понастоящем кмет на Община Тервел. За мандата 2015 – 2019 г. той е бил председател на Общинския съвет. В четири заседания на общинския съвет през 2019 г. на гласуване е било подложено предложение на МК „За нов Тервел“ за включване в дневния ред на точка за откриване на процедура за предстрочно прекратяване на правомощията на председателя на съвета и за избор на нов председател. Предложенията не са били приети, като в гласуването на всяко от четирите заседания, с глас „против“, е взел участие и самият Симеон Симеонов. С това е нарушил забраната на чл. 56 ЗПКОНПИ, според който лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен (в случая свой личен) интерес. С решението са наложени и отделни глоби от по 5000 лв. (общо 20 000 лв.).