/ БГНЕС
Тя оцени миналата година като успешна за сътрудничеството между банката и България
Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Лиляна Павлова съобщи на пресконференция в МС, че икономисти, в това число и от Банката, подготвят анализ по темата за отражението на кризата с коронавируса върху икономиката на ЕС, предаде БТА.

Борисов: Ако хиляди останат под карантина с болнични, НОИ ще се изпразни

"Тези анализи започват да се правят. Ще има отражение върху европейската икономика вероятно, защото спирането на доставките (от Китай), като първо отражение, се вижда по първоначални данни върху автомобилната индустрия, заради ограничаването на доставки на компоненти, които се произвеждат в тази източна част на света", каза Павлова.

Коронавирусът застрашава световните доставки на антибиотици

Тя допълни, че ще се прави изследване кои са другите сектори на европейската икономика, върху които това ще повлияе.

"В същия момент, вярвам, че това би могло и би трябвало да се използва като възможност за икономиката на Европа, ако се пренасочат усилията и инвестициите в европейско производство на тези компоненти", допълни Лиляна Павлова.

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ Лиляна Павлова съобщи на пресконференцията в МС и че миналата година е била успешна за сътрудничеството между банката и България. Павлова изрази надежда тази година да отключи още нови възможности както за кредитиране, така и за финансиране на дейности в подкрепа на разработването на стратегии и планове за реализация на нови инвестиции, които да отговарят на новите реалности и предизвикателства, като едно от основните е "Зеленият пакт", за който трябва да бъдат намерени подходящите мерки, с които да се адресира.
 

Лиляна Павлова
БГНЕС

 

Лиляна Павлова
БГНЕС

Зам.-министърът на финансите Маринела Петрова заяви по време на пресконференцията, че ЕИБ играе важна роля за финансиране на различни сегменти от икономиката ни и главно такива с по-висока степен на риск - малки и средни предприятия, специални финансови инструменти и нови продукти, които се разработват от групата на ЕИБ, за да бъдат предоставени на български компании с малка и средна капитализация. Подкрепа има и по линията на усвояване на средствата от ЕС, както и за техническата помощ.

Петрова изтъкна, в контекста на преобразуването на ЕИБ и в климатична банка на Европа, че България е сред страните, които се очаква да бъдат най-силно засегнати от трансформацията към зелена кръгова икономика. Поради тази причина ние много разчитаме на мандата на ЕИБ, която ще бъде поставена в центъра на средствата за подкрепа на трансформиращите се икономики по линия на Фонда за справедлив преход, каза Петрова.
 

Маринела Петрова
БГНЕС


Групата на Европейската инвестиционна банка, която се състои от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд /ЕИФ/, е предоставила на България през 2019 г. заеми и гаранции в размер на 359 млн. евро.

ЕИБ е отпуснала заеми в размер на 210 млн. евро в България, гаранциите по ЕИФ и поетите задължения за дялово участие възлизат на 149 млн. евро. Предоставените средства от Групата на ЕИБ в страната съставляват 0,59 на сто от БВП на страната през 2019 г. Ползите от тези операции са усетени от 3800 дружества, като са били подпомогнати 79 000 работни места. Очаква се да продължи подкрепата за подобряване на социалната, икономическата, транспортната и екологичната инфраструктура и за по-нататъшното развитие на публичния и частния сектор в страната, както и за финансиране на инициативи в подкрепа на ангажиментите на България в областта на климата.

Осигуреното финансиране от ЕИБ за периода 2015 г. - 2019 г. възлиза на 1,1 млрд. евро. Най-голям е обемът на кредитиране на малките и средните предприятия - 52 на сто. Сред проектите, подкрепени от ЕИБ в България през 2019 г., е изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция със заем от 110 млн. евро.