КРИБ
КРИБ / DarikNews.bg Иван Лазаров
Проектът цели да развие социалния капитал чрез подобряване на състоянието на работещите и работна среда
Адаптацията на работодатели и заети лица към условията на труд и променящата се икономическа среда, както и подобряването на състоянието на работещите и работната среда – тези цели си поставят от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) при реализацията на новия си проект, озаглавен „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“.

Вицепремиерът Николова и КРИБ обсъдиха привличането работници от чужди страни

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Съвместни дейности на социалните партньори“ и ще се изпълнява в рамките на 3 години. Ключов партньор по проекта е КНСБ.

Домусчиев реагира с виц на синдикалните закани за протест заради болничния

„Обикновено заподозрените в конфликти – синдикати и работодатели, си подават ръка. Заедно вървят напред, за да може Брутният вътрешен продукт да расте с темповете, които правителството, заедно с нашето съдействие, е заложило“, обясни на специална пресконференция Евгений Иванов - изпълнителен директор на КРИБ и ръководител на проекта.

Според него ефективното управление на човешките ресурси е от ключово значение за развитието на бизнес-компаниите, а именно за това дейностите по проекта са насочени към него.

Бизнесът: Ако се ограничат безобразията с болничните, ще имаме 1 млрд. БВП повече (ВИДЕО)

От КРИБ си поставят за цел да спомогнат за преодоляването на предизвикателствата, породени от засилващото се текучество на кадри, негативните демографски тенденции и застаряването на работната сила. „Развитият социален капитал ще доведе до ефективно разрешаване на проблемите в работния процес, по-професионално ниво и ангажираност на работниците, изграждане на доверие към работодателя“, подчерта Иванов.

Връчиха „бизнес Оскарите“ за 2019 г. (СНИМКИ)

От КНСБ определиха проекта като „много полезен“ за бизнеса и работниците. „Очевидно е, че той цели да повиши знанията, уменията и възможностите на хората на труда. Дефицитът на работна ръка е безспорен. По наше мнение бизнесът добре се ориентира в тази обстановка“, смята Чавдар Христов, вицепрезидент на синдикалната организация.

Подкрепа за дейностите изразиха и от Министерството на труда и социалната политика. „Това е удар право в десетката“, заяви Петър Начев, директор на Дирекция „Жизнено равнище, социална политика и социални инвестиции“. Според него интегрирането на съвременни модели на управление ще направят бизнеса в България по-социален, по-устойчив и по-конкурентен.