Голяма част от младите смятат жаргонното говорене за правилно
Голяма част от младите смятат жаргонното говорене за правилно / снимка: Sofia Photo Agency, архив, Юлиана Николова
Голяма част от младите смятат жаргонното говорене за правилно
68842
Голяма част от младите смятат жаргонното говорене за правилно
  • Голяма част от младите смятат жаргонното говорене за правилно

Смекчаването на съгласните пред буквите „е" и „и" е най-разпространената правоговорна грешка, която българите допускат. Това заяви доц. Красимира Алексова, автор на изследване на езиковите нагласи.

В проучването са участвали 2018 пълнолетни граждани от 28 области на страната, посочи Алексова. По думите й друга разпространена грешка е разменянето в разговорната реч на буквите „я" и „е".

Според Красимира Алексова повече от половината българи, участвали в проучването, смятат, че "мекането" в българския език е правилно. По думите й все повече млади хора смятат жаргонното говорене в ежедневната си реч за правилно: „Второто отклонение, което изследваме, е така нареченото "екане" - там, където трябва да се появи „я", се появява „е". Например - бЕл, голЕм, хлЕб, бЕхме, вървЕхме, живЕхме.

Според Алексова образованието трябва да акцентира и върху устната реч на подрастващите. Тя подчерта, че според проучването хората, които живеят в София са най-толерантни към отклоненията в правоговора, а населението в североизточната част на страната - най-нетолерантно: „Следващото отклонение от правоговора са форми, в които откриваме твърда вместо мека съгласна".

Според проучването най-типичните особености на българският езиков Запад са „бЕл", „голЕм", „вървЕхме" и „живЕхме", а на източния българин - това са „ходимИ", „тИлИвизора", „главЪ" и „главЪта".