Признание за Гражданска защита - Монтана

Признание за Гражданска защита - Монтана
Признание за Гражданска защита - Монтана

Седем спасители от Гражданска защита – Монтана получиха грамоти за активно участие при потушаването на пожари в сухи треви и гори от началото на годината от Министъра на държавната политика при бедствия, аварии и катастрофи Емел Етем.


Грамотите на Христо Бауренски, Сашо Цветков, Георги Панов, Цветин Ставров, Васил Горанов, Сашо Илиев и Юлиян Антонов връчи директорът на Гражданска защита Монтана инж. Николай Пенчев.

“Нашите спасители винаги действат до погасяването на огъня, като оказваме съдействие на пожарникарите. Трети спасителен отряд на Дирекция Гражданска защита Монтана разполага с високо проходими автомобили, с които може да се стигне до недостъпни места", обяви при награждаването Николай Пенчев.