/ DarikNews.bg, архив
Не е намаляване на ранга на училището, а раздяла с наименование, което не отговаря на вида на школото
Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна да бъде преобразувана в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства, като учебното заведение запазва патрона си. Това реши Общинският съвет в морската столица.

Хуманитарната гимназия е общинско училище с термина „национална” в името, обясни пред съветниците Лилия Христова, шеф на общинска дирекция „Образование и младежки дейности”. Тя добави, че това не е намаляване на ранга на училището, а раздяла с наименование, което не отговаря на вида на училището. 

Промяната се налага заради влезлия в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование, в който не се предвижда съществуване на гимназия с хуманитарен профил, която да осъществява прием от 4 клас.

С решението на Общинският съвет се запазва вида и целостта на гимназията. Запазват се паралелките в пети, шести и седми клас със специалностите, които училището иска да развива. Паралелно с това се решава и проблемът с професионалните паралелки по хореография, които се запазват.

„В Хуманитарната гимназия има много смесени учебни програми – и по култура, и по изкуства, и по хуманитарни науки. И много трудно би се причислила към някакъв род национално училище. Точно поради тази причина пробвахме да я направим национално училище към Министерство на културата. От там категорично ни отказаха поради видовете програми, които съществуват в гимназията”, изтъкна Христова. По думите й, ако училището иска да е национално, ръководството трябва да прецени към какво иска да се стреми, като законът допуска няколко възможности.  

Преобразуването на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства ще влезе в сила за новата учебна година.