Банкова цесия да поеме задължението към Тракия трейд, предлагат от фирмата
Банкова цесия да поеме задължението към Тракия трейд, предлагат от фирмата / Пресцентър Община Казанлък

По инициатива на „Тракия трейд" днес в Община Казанлък се проведе среща на представителя на дружеството Тодор Колев и директора на Търговска банка Д АД (D bank) Румен Петров с кмета на община Казанлък Галина Стоянова, с председателя на Общинския съвет Николай Златанов и Председателския съвет на ОбС-Казанлък.

съобщението за срещата ена Пресценътра на Община казанлък.

Поводът за нея е намерението на „Тракия трейд" да сключи цесия с D bank за изкупуване от страна на банката на вземането на дружеството от Общината. Въпросът касае задължението от 3,3 млн. лева, което по решение на Арбитражния съд при БТПП Община Казанлък трябва да изплати на частната фирма по обявения за нищожен договор, сключен през 2007 г.

D bank обаче държи преди да бъде направена тази цесия с „Тракия трейд" да сключи Споразумение с Община Казанлък, като банката е готова да предложи погасителен план за дълъг погасителен срок от 7 до 10 години, с възможност за предсрочно погашение, с гратисен период от 6 до 12 месеца, а обезпечението да бъде залог върху бъдещи вземания на Общината. Лихвеният процент според директора обаче не може в момента да бъде посочен еднолично от него.

По време на срещата кметът Галина Стоянова подчерта, че съгласно Закона за публичните финанси е необходимо провеждане на обществена поръчка за избор на кредитор и това трябва да стане след обществено обсъждане и с Решение на Общинския съвет. Тя призова също представителя на „Тракия трейд" от момента, в който вече се водят разговори и са предприети действия от страна на Общината за сключване на споразумение за погасяване на задължението към дружеството, то да прояви разбиране и да не се начисляват лихви върху дължимата сума.

Община Казанлък е изпратила погасителен план на „Тракия трейд" още през миналата седмица, но до момента няма ответна реакция.

В правомощията на Общинския съвет на Казанлък е да реши как ще действа относно предложението на D bank и каква процедура ще предприеме в посока търсене на кредит за погасяване на дължимата сума към „Тракия трейд". Отделно от това Община Казанлък предприе стъпки към продажба на имоти, със средствата от които да започне да връща присъденото задължение на частната фирма.