/ netinfo
Д-р Мехмед пред Дарик радио
95701
Д-р Мехмед пред Дарик радио
  • Д-р Мехмед пред Дарик радио
Децата във Ветово ще ходят на детска градина безплатно. Това ще се случи от следващата година, ако Общинският съвет гласува предложението на председателя д-р Мехмед Мехмед на  заседание през януари, когато ще се гледа и бюджета за следващата година.
 
„Условието е поне единия родител да има адресна регистрация в нашата община“, поясни пред Дарик д-р Мехмед. Много от ромите не сключват брак, така децата им се възползват от намалението, че са отглеждани от самотни родители. По този начин се дискриминират останалите хора.
 
Сред мотивите посочени от д-р Мехмед са, че много социално слаби семейства нямат възможност да пускат децата си на детска градина, а това води до ранно отпадане на децата от образователната система.

Според председателя на Общинския съвет във Ветово, с отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини ще бъдат премахнати финансовите бариери при записването на децата в градини и яслена група.

С такава крачка пряко ще се повлияе на проблемите от демографската криза и ще се окаже помощ на младите семейства. Ще се насърчи раждаемостта, ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в Община Ветово. Това ще помогне и на работещите родители, и на родителите с ниски възможности.
 
Също така, ще се увеличат обхватът и средната месечна посещаемост на децата в детските заведения, ще се гарантира по-добрата финансова осигуреност на институциите в предучилищното образование – ще се увеличат делегираните от държавата средства, получени по единни разходни стандарти, определени с акт на Министерския съвет, заради по-големия брой деца, посещаващи детските заведения.
 
По този начин Община Ветово ще се превърне в социална община, 120 000 лв. е издръжката на децата в градините, като половината идват от такси, а другата половина се дотира от Община Ветово. Затова и според д-р Мехмед, общината не би изпитала финансово неудобство