Настанените в Дома за възрастни с увреждания в Батак гладуват
Настанените в Дома за възрастни с увреждания в Батак гладуват / Дарик Пловдив

Настанените в Дома за възрастни с увреждания в Батак се хранят за 1,73 лева на ден. Месо в дневния порцион липсва, а плодовете са рядкост. Това е констатацията на комисията, която внезапно провери социалното заведение, след като шокиращ клип за живота на хората бе разпространен в Интернет.

От комисията към Агенцията за социално подпомагане са категорични, че качеството на предлаганите социални услуги е ниско и липсва добра организация на работата. В хода на проверката са установени формални протоколи, липса на график за посещенията на психиатър при болните мъже, както и липса на задължителна имунизация на настанените в дома и на персонала. Констатирани са и 5 случая на заболявания от туберкулоза, единият от които е бил с летален край, както и липса на прегледи за настоящата година от личен лекар и лекар-специалист при голям процент от настанените в социалното заведение.

Проверяващите са установили, че от общата субсидия в размер на 264 хил. лв. средствата, предвидени за храна са само 24 000 лв. Актове за административни нарушения са съставени на директора на дома-Дора Пъпанова и старшата медицинска сестра Гинка Пенчева. По сигнал на комисията се очаква в Дома в Батак да бъде назначена проверка на Министерството на здравеопазването.

Проверката в дома за мъже с умствена изостаналост в Батак е тенденциозна, заяви директорът Дора Пъпанова. Тя не коментира резултатите от извършената проверка от Инспектората към Агенцията за Социално подпомагане, тъй като в дома не е получен констативния протокол. Дора Пъпанова потвърди, че й е съставен акт за установени административни нарушения. Причината е намален доклад на потребителите за последните два месеца.

Според директора по-малкото пари за храна са за сметка на увеличената консумация на електроенергия през по-студените месеци на годината. Директорът Дора Пъпанова заяви още, че консултации с личен лекар се правят само тогава, когато настанените имат нужда от лекарска помощ, а профилактични прегледи се правят задължително всяка година.