Земеделец се оплака от имотни схеми в община Невестино
Земеделец се оплака от имотни схеми в община Невестино / Личен архив

Даниел Постолов се оплака в редакцията на Дарик от проблем, свързан с овощна градина на семейството му в село Еремия, махала "Мурджовци". През 2012 година, те инвестират в създаването на нова черешова градина, като купуват земя и взимат имоти под аренда от община Невестино, за срок от 25 години.
Проблемите започват още същата година, когато общината налага административно- наказателни актове за нарушение на чл.32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, а именно - забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и пътищата.

Земеделец се оплака от имотни схеми в община Невестино
netinfo

"Завидяха ни и настроиха срещу над общинското ръководство! Почистихме имотите, терасирахме ги, засадихме, всичко за наша сметка. Наехме около 20 дка общинска земя, която преди това бе по- скоро във вид на горска земя, отколкото на земеделска земя.
На по- късен етап възстановиха собственик в ползван от нас имот- овощна градина. Въпросният собственик ни осъди и имота ни е взет. Нямам идея защо той не си го е потърсил преди 2012 г. Използвана е вратичка в договора за аренда, която позволява общината да връща на собственик имот. Ние коментирахме тази точка от договора и всеки даден ни имот от община Невестино бе актуван като частна общинска собственост, което означаваше на появил се собственик да му се даде имот на друго място, а в случая му връщат точно там. Най- лошото е, че поземлена комисия му позволява да си възстанови имот, където му харесва, без да има доказателства за това. Най- лошото е, че го възстановяват на горския на община Невестино, което значи според мен, че това си е наредена вътрешна работа", коментира Даниел Постолов.
Става дума за парче от 1, 636 дка, което се възстановява в средата на единия от двата имота на Постолови.

Земеделец се оплака от имотни схеми в община Невестино
netinfo

"ОС през 2013 г. реши да му възстанови имота, след това общината ми прекрати договора. В последствие, може би осъзнаха, че са направили грешка, от един имот бяха направени два и двата имота бяха вписани наново в Агенцията по вписванията, но се намеси и съда и не призна това вписване. Договорът е подписан за 25 години и не може да се прекрати, единственото нещо е при нарушение от моя страна, а такова няма.
Пускали сме искова молба за запор върху имота и докато не се платят подобренията около 6 000 лв. да не се допусне собственика", каза още Постолов.