център
център / Дарик- Кюстендил
Младежката програма „Старт в кариерата” предлага повече от 20 места в обхвата на „Бюро по труда” Дупница, но интересаът е слаб.
От дирекцията напомниха, че срока за подаване на документи е 18 октомври. Програмата предоставя възможност за стаж в рамките на 9 месеца по придобита специалност в различни държавни и общински институции, като условието е младежите да са до 29 години с висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място, да бъдат регистрирани в Дирекции ”Бюро по труда” като търсещи работа лица, да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. Сред обявените позиции са в ОбА Дупница, Дирекциите „Социално подпомагане” в Дупница и Бобов дол, „Бюро по труда”, ОД „Земеделие”, ОД на МВР и др.,
Вече е активно и електронно заявление по програма „Старт на кариерата”, така младежите вече могат да кандатстват освен в бюрата по труда и по електронен път.