Светослав Василев
Светослав Василев
"УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Намираме се в последната седмица на предизборната кампания за местни органи на властта. Това е време за трезва равносметка, за това какво е направено в Община Кюстендил през изминалия мандат и какво предстои. Защото дейността на кметския екип и на общинската администрация не започва от 27 октомври 2019 година.
 
Отнасяме се с разбиране и търпимост към това, че по време на кампания за някои от претендентите за местните избори всички средства са позволени.
 
Не можем обаче, да оставим без реакция разпространението на откровени лъжи и клевети във връзка с работата на общинска администрация и финансовото състояние на общината.
 
Видно е, че разпространителите на подобна информация са некомпетентни и злонамерени, но всеки трябва да знае, че носи отговорност за собствените си думи!
 
Ето защо, предвид традициите на общината да работи при пълна прозрачност, държим и сега да ви запознаем с конкретните факти, които умишлено се изопачават:
 
ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
Облигационният заем, в размер на 6.5  милиона евро, е погасен повече от 53 процента и остатъкът от него е едва малко над 3 милона евро (3 077 977 евро). Това е видно от  Регистър „Общински дълг“, воден от Министерство на финансите към 18.10.2019 г. Заемът е при лихвен процент 1,583 –  най-изгодната лихва, която е възможна за такъв тип кредит на нашия пазар, а годишната вноска по главница, лихви, такси и комисионни е в размер на 495 хил евро, видно от регистъра и палащането й е рутинно и безпроблемно!
Със Закона за публичните финанси е установено ограничение за размера на годишните плащания по дълга в размер на 15 процента от собствените приходи и изравнителната субсидия, а за община Кюстендил стойността на плащанията е едва 7 процента по този показател!
Всички коментари за двадесетократно по-големи задължения и плащания са съзнателна спекулация или липса на каквато и да е експертиза!
Всеки гражданин, който има интерес към финансите на общината, може да се запознае с фактическото им текущо състояние от публикуваните на сайта на Община Кюстендил месечни, тримесечни и годишни отчети, включително и от публично оповестените там доклади и одити на Сметна палата и в регистъра на Министерство на финансите, където се виждат задълженията и на останалите 180 общини, използващи кредити."
 
СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ
В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ