Д- р Ибришимов: Законът за НЗОК обрича най-бедните българи на силно ограничен достъп до медицинска помощ
Д- р Ибришимов: Законът за НЗОК обрича най-бедните българи на силно ограничен достъп до медицинска помощ / Личен архив

Депутатът от д- р Иван Ибришимов гласува против законопроекта за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2016 година. Той поиска думата от трибуната на Народното събрание, за "отрицателен вот".
"Този законопроект по никакъв начин не отговаря на заявените намерения за реформи в здравната ни система. В него не са направени разчети на разходите по основния и допълнителния пакет от медицински дейности, нито на така нареченото комплексно лечение. Според законопроектът, разходите на НЗОК се разпределят между отделните РЗОК по здравни дейности. Това е в противоречие с финансовото устройство на НЗОК, определено със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), според който бюджетът на НЗОК се разпределя по видове дейности, но не и на регионални части. Регионализацията на бюджета на НЗОК води след себе си регионализация на медицинските дейности. И нещо още по-лошо - регионализация на лекарите и пациентите в нарушение на принципа за свободен избор на лекар и лечебно заведение на територията на цялата страна, заложен в чл. 4 от ЗЗО", заяви д- р Ибришимов.

Той посочи, че само през тази година, над 35 милиона лева не са изплатени на болниците за реално извършени медицински дейности на здравно осигурени лица. С лимитите се наказват добрите болници - тези, които са търсени и предпочитани от пациентите.
"Лимитите недопустимо ограничават даденото със закон право на пациента на свободен избор на лекар и лечебно заведение в цялата страна. Ако лечебното заведение откаже прием на такъв пациент заради изчерпан лимит, то ще бъде санкционирано за отказан достъп по основния пакет. А, ако приеме болния, няма да му бъде платено и ще бъде санкционирано за нарушение на финансовите параметри на сключените договори.
Предлаганият проектозакон създава и условия за корупция. Става въпрос за частта, в която се предлага след сключване на Националния рамков договор нов механизъм на лимитиране, а именно не по лечебни заведения, а по здравни дейности. Законът дава възможност на директора на РЗОК да закупи всяка една от тези дейности от което си иска лечебно заведение на територията на РЗОК. Този вид лимитиране е дори по-лош от съществуващия до сега. В този вид законопроектът обрича най-бедните слоеве от населението на силно ограничен достъп до медицинска помощ", коментира от трибуната на парламента депутатът от БСП- Лява България д- р Иван Ибришимов.