/ Фирма „ВиК” – Габрово
На няколко места спират водоподаването в Габровско, съобщиха от ВИК.

ВиК-Габрово инвестира близо 900 000 лв. през 2019 г.

Район Габрово:
 Във връзка с изпълнение на дейности от основния ремонт, се налага спиране водоподоването до 14:00 часа на улиците "Васил Неделчев", "Д-р Заменхоф" и "Станционна".

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа, ще останат ул. "Чумерна", кв. "Етъра" и селата Раховци и Балиновци. Ул."Васил Неделчев" ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.

Район Дряново: За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 12:00 часа, ще остане ул. "Освобождение". За извършване на авариен ремонт от 9:00 до 14:00 ч. ще останат ул. "Досю Стойнов", ул. "Рукчуклийчето", големите номера на ул. "Шипка", част от ул. "Стефан Стамболов" и пешеходната зона.

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК

Кметът на Община Севлиево издаде заповед за въвеждане на режим на водоподаване на селата Дамяново и Градница. 
Поради намаляване дебита на каптажите и завишеното водопотребление, със заповед на кмета на Община Севлиево се въвежда режимно водоподаване по следния график:

- за село Дамяново - селото е разделено на висока и ниска зона, като всяка ще получава вода през ден от 17:00 часа до изчерпване на резервоара

- за село Градница - вода се подава от 17:00 до 08:00 сутринта.


Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и други, различни от питейно-битови нужди.

Контролът на заповедта се възлага на кметовете на кметства и кметските наместници, началника на Районно управление "Полиция" - Севлиево, управителя на "ВиК" ООД-Габрово.