/ Фирма „ВиК” – Габрово
На няколко места спират водоподаването в Габровско, съобщиха от ВИК.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа, ще останат ул. "Перущица", бл. "Чайка", кв. "Шести участък" и селата Жълтеш, Николчовци и Гарван.

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК


Поради драстично намалелия дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник се променя режима на водоподаване на селата Лоза и Петровци, както следва - вода се подава през ден, считано от днес, от 18:30 до 8:30 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства и други, различни от питейно-битови нужди.