Цветница - За да бъде радостта ви пълна
Цветница - За да бъде радостта ви пълна / netinfo

Християнският свят празнува Цветница, входът Господен в Иерусалим - едно от най-печалните и заедно с това едно от най-радостните събития от земния живот на Иисус Христос. Тъжен, защото Иисус Христос влизал в Иерусалим с голяма слава, народът Го посрещал, но Той влизал в Иерусалим не за да се прослави още повече, а за да отдаде Своя живот за спасения на хората, за да пострада и умре.
Това събитие е и радостно, защото твърде много хора, срещайки Го в този момент, изпитвали радост, която се изразявала и в това, че те държали палмови клонки, че постилали дрехите си на пътя на Иисус, и тази радост била особено силна у децата, които, може би, не съзнавали цялото величие на ставащото, но които чувствали със своя дух, със своите сърца, че Иисус Христос им донася радост, пише сайтът "Правословието".
За тази радост говори и апостол Павел в Посланието до Филипяни: "Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се" (Филип. 4:4).
Християнството от самото начало и до самия край е религия на радостта. Има много други религии, в които се проповядва послушание към Бога, страх пред Бога, които учат хората да обичат Бога, но, именно християнството е наистина в пълна мяра религия на радостта. Въпреки, че именно християнството - религията на въплътилия Се Бог - съдържа в себе си и целия трагизъм на човешкия живот.
Тази радост преминава през цялото Евангелие.
Господ Иисус Христос в своите притчи неколкократно говорил за пътя към Бога като за път към радостта.
Даже в Своята последна беседа с учениците Си на Тайната вечеря - Христос макар, че предсказва на учениците Си за Своите страдания и за Своята смърт, неколкократно им говори за радостта. Той казва: "Аз искам Моята радост да пребъдва във вас, радостта ви да бъде пълна".
На Цветница Христос влиза в Йеросалим. След като възкресява Лазар от мъртвите след него множеството става още по-многобройно. В града той е посрещнат с викове "осана", а хората слагали по пътя, който преминавал, възседнал осле, маслинови клонки и дори дрехите си.
Същите тези хора, които го възхвалявали после призовавали "разпни го".