Обсъждат стратегия за правата на детето
Обсъждат стратегия за правата на детето / снимка: Dariknews.bg
35 граждански и родителски организации изпратиха становище до управляващите с искане те да отхвърлят „Националната стратегия за детето 2019-2030 г.” Само за седмица становището е подписано от над 8 000 родители и граждани онлайн.
“Споделяме своята сериозна загриженост от тоталитарния подход при изготвянето на „Националната стратегия за детето 2019-2030 г.“ и претенциите за тотална власт над личността, семейството и децата,” се казва в писмото.                                                                                                         
В становището, достъпно онлайн за подкрепа, се казва, че правата на родителите са грубо потъпкани. Организациите и гражданите застават твърдо за правото на децата да бъдат защитени и предпазени от домашно насилие, но посочват, че това не бива да става за сметка на хилядите загрижени за децата си български родители, които “много лесно и неправомерно могат да попаднат под субективните интерпретации на подобни стратегии.” 

Стратегията пренебрегва в значителна степен конституционните права на родителите, прехвърляйки ги на държавата в лицето на държавните и социалните служители. Тя определя кое е вредното за децата на база на много общи и недефинирани в закона термини, което дава възможност за сериозни злоупотреби, се казва в становището. 

В позицията се обръща внимание на целите на стратегията по отношение на  институционализация на децата от раждането им, задължителното ранно сексуално образование в и извън училище и последствията от подобни политики в други страни. Те посочват рязкото нарастване броя на децата, които искат да променят пола си във Великобритания чрез хормони и оперативно, отнемането на деца от семействата им поради повишаване тон на родителя или пропусната имунизация и др.

В писмото до институциите се обръща внимание на обезпокоителните мерки заложени за „Намаляване на броя на децата, живеещи в пренаселени жилища до достигане на средните стойности на държавите в ЕС“ в условията на една толкова сериозна демографска криза.

В позицията до управляващите се казва, че стратегията не укрепва семейната институция, нито защитава най-добрия интерес на децата. Становището посочва, че тя противоречи на Конституцията и на международното право и “като уреждаща вече съществуващи правни понятия и отношения тя е напълно излишна” и следва да бъде отхвърлена.

 С пълния текст на Становището и подписалите го граждански организации и граждани може да се запознаете на линка:   

https://civilactionbg.com/поискай-отхвърляне-на-националната-с/