Спипаха бракониери в Национален парк „Рила”
Спипаха бракониери в Национален парк „Рила” / Снимка: парк Рила

Спипаха бракониери, убили защитено животно, в Национален парк "Рила".

На 30 юни по време на дневния обход, служители от охраната в парков участък Белица забелязали двама мъже да дерат дива коза непосредствено под Ангелов връх. Веднага е мобилизирана охраната от парковите участъци в Благоевград и Дупница, както и полицейски служители от РУ на МВР - Разлог и Рила. Сформирани са постове от входно-изходните места по посока на мястото на нарушението. При проследяване на бракониерите в местността „Голямото седло" се присъединява и трети човек, които тръгват към Илийна река.

Установена е самоличността на един от участниците - жител на с. Крайници, община Дупница, в чийто високопроходим автомобил има 5 калъфа за пушки. Лицето е свалено от полицейските служители за изясняване на подробностите около случая. Оказва се, че е ловец и при опит да бъде проверено оръжието му в касата в жилището той бяга и изключва телефона си, с което осуетява полицейското разследване.

На терена до първия джип е установен друг автомобил, който също е на ловец, родственик на избягалия от полицията. Този джип бива свален в ранния следобед на 1 юли. След установяване на собственика му от полицията е направена проверка на касата в жилището му и е установено, че е заключена и запечатана, но не може да бъде отваряна в негово отсъствие. На 1 юли в негово присъствие е била проверена и се оказва, че оръжието, което му се води е в наличност.

В края на деня на 30 юни 2016 година всички паркови служители се събират в местността Бричебор, за да контролират движението на моторни превозни средства за и от Илийна река. В 19 часа пристига лек автомобил с двама души, които след кратък престой си тръгват. През нощта на 1 юли, между 0, 30 и 1 часа лекият автомобил със същите лица и още трима са задържани от патрула на РУ на МВР в град Рила. Снета е самоличността на пътниците и към момента продължава полицейското разследване.

Нарушението е убит защитен вид от Закона за биологичното разнообразие - дива коза на около 3 години, видно от намерените на терен кожа и вътрешности на дивото животно. СъгласноЗакона за защитените територии, ловуването в Националните паркове е забранено, а на основание Плана за управление на Национален парк „Рила" е въведена допълнителна забрана за безпокоене, убиване, улавяне, проследяване и нараняване на диви животни за цялата територията на националния парк.

Дивата коза е символ на Националния парк „Рила" поради наличието на най-голямата популация у нас. Местообитанията й се намират предимно в субалпийския и алпийския пояс. Числеността на рилската дива коза през последните години нарасна неколкократно, поради засилената контролно-охранителна дейност и намаляване на бракониерските набези.
Гражданите могат да подават сигнали за нерегламентирани дейности в Националния парк „Рила" и резерват „Риломанастирска гора" на телефони: 0884 111 400; 0887 997 770; 0884 111467; 0884 111 407; 0884 111 410.