Димитър Колев

Димитър Колев (ГЕРБ) е инженер. Има магистратура по бизнес администрация.

Работи като инженер в частна фирма.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Собственост и стопанство“, „Транспорт“, „Младежки дейности и спорт“, „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Още за Димитър Колев

loading