В Германия бият тревога заради българите и румънците

В Германия бият тревога заради българите и румънците
В Германия бият тревога заради българите и румънците / снимки: БГНЕС, архив

Проблемът с притока на бедни българи и румънци към Германия има нужда от спешно решение. За това настояват от Сдружението на германските градове, което търси съдействието на държавата и ЕС.

Сдружението на германските градове (представител на интересите на градските общински власти) настоява държавата, 16-те федерални провинции, както и Европейският съюз да се заемат по-активно с търсенето на решение на проблема с прииждащите към Германия бедни българи и румънци. Според сдружението трябва да бъде предизвикана дискусия на европейско равнище, посветена на възможностите за подобряване на условията на живот на тези хора в родните им страни - за да се обезмисли преселението от една държава в друга. Засегнатите градове имат нужда от подкрепата на държавата и ЕС, за да се справят с проблемите, предизвикани от миграцията. Обща цел би трябвало да бъде създаването на предпоставки за по-добри жизнени перспективи на всички хора, както и за мирно и базирано на взаимното уважение съвместно съществуване.

Трябват спешни действия

"В Германия живеят много хора от България и Румъния, които са добре интегрирани. Но от двете държави в германските градове пристигат и мнозина, които в родните си страни живеят при много тежки условия и търсят по-добър живот", казва председателят на Сдружението на германските градове Кристиян Уде, кмет на Мюнхен. "Това е разбираемо. Но установените в Германия структури за подпомагане и концепции за интеграция не са достатъчни за ефективното посрещане на нуждите на предизвиканата от бедността европейска миграция. Освен това е трудно да се достигне до засегнатите, предложенията за съдействие не вършат достатъчно работа". Това се дължи от една страна на недостатъчните езикови познания и по-ниското образование, но също така - и на лошия опит, който хората имат от контактите си с официални служби и институции в родните си страни.

"Трябва да се преодолеят реалните проблеми на тези хора, има нужда от подходящи нови мерки за освобождаването им от бедственото социално положение", настоява Кристиян Уде. В това отношение неговата препоръка е както да се подобрят условията за живот в родните страни на преселниците, така и да се създадат условия в Германия, които да позволяват на общинските власти да действат по-активно и да насърчават мирното съвместно съществуване на имигрантите и останалите народностни групи в градовете. "Засегнатите градове са изправени пред огромни проблеми, необходими са спешни действия", отбелязва кметът на Мюнхен.

Новите предизвикателства

В Германия бият тревога заради българите и румънците

По данни на Федералната статистическа служба в първата половина на 2012 г. броят на имигрантите от България и Румъния е нараснал с 24 процента спрямо 2011, или с 88 хиляди души. А основните трудности, на които се натъкват градските власти в Германия, са следните:

- много от пристигащите не са в добро здраве, често нямат здравна застраховка и в Германия могат да разчитат само на спешна медицинска помощ; често липсва и имунизация

- постоянно нараства броят на децата, които трябва да бъдат взети под опека; недостатъчните (или направо липсващи) езикови познания на децата и младежите водят след себе си редица проблеми в училищата;

- част от новопристигналите обитават пренаселени жилища, изоставени имоти или временни убежища; мнозина плащат неимоверно високи суми на наемодателите си;

- социалните отношения в засегнатите градски райони са донякъде тежко обременени - проявите на престъпност, просия и проституция създават проблеми в кварталите;

- много от пришълците работят на черно, а службите констатират сериозен ръст на регистрираните фиктивни фирми.

Зов за помощ

"Междувременно става все по-ясно, че намирането на решение на проблема с миграцията по бедност не е възможно на общинско равнище. За момента нито съществуват правни рамки, нито пък градовете разполагат с достатъчно финансови средства, за да успеят да се справят с многобройните затруднения. Поради това Сдружението на германските градове призовава държавата, провинциите и Европейския съюз да се заемат по-сериозно с проблема и да разработят стратегии за неговото решаване", настоява от името на колегите си Кристиян Уде.

Позицията на Сдружението на германските градове е, че всички народностни групи във всички държави-членки на Европейския съюз трябва да имат шанс за добър живот в родината си. Освен това трябва да се създаде финансовата основа за кратко-, средно- и дългосрочни мерки за справяне с миграцията, а актуалните правни рамки - да се преразгледат.

Очакването на Сдружението на германските градове е декларацията да предизивка дискусия за възможните решения. А темите, които би трябвало да заемат централно място в нея, са: възможностите за осигуряване на здравна застраховка; въвеждането на евентуални промени в режима за регистрация и за работа; създаването на фонд за предоставяне на здравни услуги за мигрантите от Румъния и България, които не са достатъчно добре здравноосигурени; осигуряването на жилища и предоставянето на консултантски и социални услуги от средствата на европейските социални фондове или по линия на нов "Фонд за европейски мигранти по бедност.

Що се отнася до подкрепата от страна на държавата и провинциите, би трябвало да се обсъди как да бъдат подпомогнати финансово засегнатите детски градини и училища, както и службите за консултации и подпомагане, курсовете за изучаване на немски език, инициативите за професионална квалификация и програмите, оказващи помощ за завръщане по родните места.