Подготвят законодателни промени за собствеността във ВиК-сектора
Подготвят законодателни промени за собствеността във ВиК-сектора / Sofia Photo Agency

МОСВ и МРРБ подготвят законодателни промени за решаване на въпроса със собствеността във ВиК-сектора, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Ведомството вече  инициира заседания на работна група, в която участват освен негови представители, още и служители в МРРБ и кабинета на вицепремиера Меглена Плугчиева.

 

Беше постигнато съгласие този въпрос да се реши чрез изменения и допълнения на Закона за водите, Закона за регионално развитие и Закона за концесиите. Този въпрос беше в обхвата на разговорите в дирекция „Регионална политика” на ЕК този месец по време на среща на вицепремиера Меглена Плугчиева с еврокомисаря по регионално развитие Данута Хюбнер, в която участва и министър Джевдет Чакъров, както и на експертната среща на министър Чакъров, проведена в същата дирекция. След тези разговори беше получено писмо от заместник-директора на Генералната дирекция "Регионална политика”, в което Дирекцията по регионална политика на ЕС препоръчва на България да бъде решен въпросът със собствеността във ВиК-сектора по начин, който страната ни прецени за подходящ.

 

Беше отчетена позицията на министър Чакъров промените да не попречат на изпълнението на стартиралата вече Оперативна програма "Околна среда”, като същевременно се постигне максимално ефективно управление на сектора и инвестициите в него. В момента вече се изпълняват подписаните договори по проекти в областта на водите, одобрени за финансиране по Оперативната програма „Околна среда”. На някои места вече започна строителството на водна инфраструктура, в много други общини е подготвено стартирането на строителството.

 

В МОСВ продължават да постъпват заявки за авансови плащания. До момента одобрените за 11 млн. лева. Вече започна оценяването на проектите, постъпили по процедурата за набиране на проекти за изграждане на водна инфраструктура в населени места с население над 10 000 еквивалент жители. По нея бяха подадени 54 проекта за 1 млрд. и 670 млн. лева. Те са изграждане на 22 нови пречиствателни станции и за реконструкция на 16 съществуващи такива, всички за населени места от обхвата на прилагащата програма по Директивата за пречистване на отпадъчните води.

 

В изпълнение на тази директива страната ни е поела ангажимент до 2010 година да изгради пречиствателни станции в населените места с над 10 000 еквивалент жители, а до 2014 година – в населените места с население от 2000 до 10 000 еквивалент жители. Продължава набирането на проекти по процедурата за набиране на проекти за изграждане на водна инфраструктура в населените места с население от 2000 до 10 000 еквивалент жители, като крайният срок е 5 март. По този начин МОСВ е направило цялата организация приоритетно средствата от ОП „Околна среда”, предвидени за сектор „води” приоритетно да бъдат насочени за изпълнение на тези краткосрочни ангажименти.