/ iStock/Getty Images
Откриха сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки при възлагането на дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътища. За това съобщиха от финансовото министерство, а констатациите са от проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Започнаха проверки за равността на магистралите и скоростните пътища в страната

Инспекцията е възложена от заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на 28 юни миналата година, като докладът е представен на Министерството на финансите на 29.08.2023 г. и на МРРБ на 25.08.2023 г.

Задачата на финансовата инспекция е била „Проверка за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при възлагане на дейности, чрез допълнителни и извънредни задания при изпълнението на сключени договори, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2021 г. с предмет поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища“.

В обхвата на финансовата инспекция са проверени 95 броя допълнителни и извънредни задания на обща стойност 718 833 709 лв. без ДДС, квалифицирани от органите на ДНСК като „основен ремонт“ по договорите за превантивно поддържане на републиканските пътища от АПИ.

Регионалният министър обяви кога ще свършват част от ремонтите по „Тракия“ и „Хемус“

При проверката е установено, че по 90 допълнителни задания на стойност 710 331 833 лв. без ДДС, без да са налице основания, са изменени договорите за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища и с тях са възложени дейности с обхват и естество на „основен ремонт“, които са извън предмета им.

С това са нарушени съществени изисквания на ЗОП, допълват от МФ.

За установените нарушения при възлагане на поръчките са съставени 69 бр. актове за административно нарушение срещу 4 длъжностни лица, подписали допълнителните задания. По останалите 21 бр. задания не е ангажирана административнонаказателна отговорност срещу отговорните длъжностни лица, подписали допълнителните задания, поради изтекли 3 годишни срокове.