/ БГНЕС
Комисията по бюджет и финанси в парламента прие на второ четене проекта на държавен бюджет за 2022 година.

Приходите в бюджета ще бъдат над 57,2 млрд. лева, а разходите - над  63,1 млрд.  лева или дефицит от 4,1 на сто от БВП.  Данъчните приходи ще са над 31,6 млрд. лева.

Прогнозите на правителството - безработицата да е 5 на сто, а основни стоки да продължат да поскъпват и така инфлацията да стигне 5,6 на на сто. За социалния сектор се отделят над 20 млрд.лв., а за здравеопазване – 8,3 млрд. лв.

Бюджетната комисия одобри и текстове в проектобюджета за 2022 година, според които минималният размер на държавния резерв в края на годината не може да е по-малък от 4,5 млрд. лева, а максималният размер на държавния дълг не може да е по-голям от 35,5 млрд. лева.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 7,3 млрд. лева. За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации, освен поемането на този дълг може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие, че държавният дълг не се увеличава към края на годината.

 
БТА