Ръст на безработицата на годишна база през второто тримесечие

Ръст на безработицата на годишна база през второто тримесечие
Ръст на безработицата на годишна база през второто тримесечие / снимка: sxc.hu

 Безработицата в страната през второто тримесечие на годината е 6,3 процента, като спрямо същото тримесечие на предходната година е регистрирано повишение от 0,5 на сто. Безработните на възраст 15 - 74 години са 222600 души, съобщава Националният статистически институт.

В селата коефициентът на безработица е 9 на сто и е с 3,5 пункта по-висок от този в градовете 5,5 на сто.

Броят на хората без работа с продължителност на безработицата по-малка от една година се увеличава с 20,3 процента в сравнение с второто тримесечие на 2008 г. и достига до 122900 души през второто тримесечие на 2009 година. Продължително безработни от една или повече години са 99700 души, или 44,8 на сто от всички безработни.

Коефициентът на продължителна безработица запазва равнището си спрямо същия период на миналата година - 2,9 процента.

Хората, които са имали предишна работа и през второто тримесечие на 2009 г. са безработни, са 189100 души, или 85 процента от всички безработни, а безработните, които търсят първа работа са 33400 души или 15 на сто.В сравнение с второто тримесечие на предходната година се увеличава делът на безработните с предишен трудов стаж за сметка на търсещите първа работа.

Безработните на 15-24 навършени години са 42300 души. Коефициентът на младежка безработица е 14,6 на сто, като той е съответно 16,5 на сто при мъжете и 12 процента при жените.

През второто тримесечие на 2009 г. икономически активното население в страната на възраст 15-64 навършени години е 3470400 души или 67,6 на сто от населението в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. равнището на икономическа активност на населението отбелязва незначително намаление с 0,3 пункта.

Коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години през второто тримесечие на 2009 г. намалява с 0,6 пункта в сравнение със същия период на миналата година и достига 63,3 на сто. Почти еднакво е намалението на заетостта при мъжете и при жените, като коефициентите на заетост са съответно 67,7 на сто за мъжете и 59 процента за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 661 900 души или 32,4 процента от населението в същата възрастова група. От тях 703600 души са мъже, 958 300 - жени.