Бисер Манолов с акцент върху еврозоната като път за дългосрочна финансова стабилност
Бисер Манолов с акцент върху еврозоната като път за дългосрочна финансова стабилност / снимка: БГНЕС

"Еврозоната - пътят за дългосрочна финансова стабилност" беше темата на презентацията на Бисер Манолов, кандидат за управител на БНБ, предложен от РБ.  Парламентарната комисия по бюджет и финанси изслушва кандидатите за управител на Централната банка.

Централната банка трябва да бъде изключително активен участник в цялата процедура по присъединяване към еврозоната, смята Манолов. Според него между централната банка и МФ трябва да бъде направен управляващ комитет с подкомитети - за държавна администрация, пари и парична система, финансова система, икономика и комуникация и публично оповестяване.

Той посочи още, че въвеждането на еврото в Латвия е довело до 15-процентен ръст в размера на чуждите инвестиции. България трябва да започне разработването на план за присъединяване към еврозоната, е един от изводите, направен от Манолов. От гледна точка на банковата криза от 2014 г., ако бяхме член на еврозоната, можехме да ползваме средства от Европейския стабилизационен механизъм за решаването й, смята той.

България трябва ускорено да предприеме действия за присъединяването към Единния надзорен механизъм, смята още Манолов. Заявлението за членство в ЕНМ трябва да стане непосредствено след оценка на активите и стрес тестовете на банковата система, смята той. Според Манолов членството на България в еврозоната може да бъде прието като форма на застраховане на нашата финансова система, а членството на България в ЕНМ е изключително важно за застраховка на банковата ни система.

Той посочи и какво трябва да се промени в БНБ с оглед събитията в банковата система от 2014 г. За мен най-важното е, че системата за ранно предупреждение не сработи, смята Манолов. Неговото предложение е системата за ранно предупреждение да се извади от надзора на БНБ и да отиде към УС, което според него ще гарантира, че УС няма да бъде поставен да взема решение в критични моменти без налична информация.

Манолов каза още, че е привърженик на подхода "балансирана твърдост" и посочи, че това е необходимо с оглед поддържането на разумни нива на активно кредитиране от системата, тъй като икономическият модел на България е силно зависим от банковото кредитиране.

Източник: БТА