Герена

24.11.2012

486 000 лв. за кв."Герена"

486 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи на община Кюстендил да се използват ...
loading