/ Istock
Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

От информацията става известно, че прогнозата за северозападната част на Черно море се запазва благоприятна и потенциалните замърсители остават по крайбрежието на Украйна.

Министър Динкова: Не се очаква замърсяване на водата по Черноморието

Към 2 юли симулациите не показват вероятност за навлизане на потенциални замърсители в акваторията на България. Сателитните изображения от същата дата показват, че в бреговата и изключителната икономическа зона на България не се наблюдават замърсявания.

Министерството осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Министерството на околната среда и водите е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море. Радиационният фон в Одеска област е в норма, информира българското посолство в Киев в редовната си информация, изпратена до МОСВ. 

В петък стана известно, че министрите на околната среда на България и Румъния Юлиян Попов и Мирча Фекет са провели онлайн среща и са потвърдили, че  взетите проби от Черно море не показват никакъв проблем за здравето на хората и околната среда. 

Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.
Йоана Димитрова/БТА